• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Anrik metall- & plåtbearbetningsverksamhet i Skaraborg till salu

Beskrivning

Bolagets verksamhet består huvudsakligen i plåtbearbetning samt metallegotillverkning av allt från enkla enskilda detaljer till komplexa slutprodukter.

Verksamhet

 Bolaget kan erbjuda tillverkning i de flesta materialkvaliteter vad gäller stål och metaller.

Verksamheten har ett gott renommé med anledning av företagets höga kvalitet på utförda arbeten, leveranssäkerhet och goda service. Verksamheten är belägen i en ort i Skaraborg och bedrivs i en förhyrd ändamålsenlig lokal.

Marknad

Bolaget har en stabil kundbas med bra spridning både vad gäller bransch- samt intäktsfördelning. Huvuddelen av kunderna finns lokalt, dock vissa med större geografisk spridning.

Kort finansiell historik

Omsättningsintervall 10-15 MSEK

Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av samtliga aktier i målbolaget alternativt dess rörelse/Inkråm.

Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Tillträde efter överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Län -ospecificerad-
Omsättning 10-15 Msek
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9524
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand