• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Bertil Bergbom & Söner AB till salu

Beskrivning

Bolagets verksamhet omfattar huvudsakligen legotillverkning av produkter av rör och plåt. Komponenter eller produkter produceras inom sektorerna; kontors- och hemmöbelindustrin, inredning till butik och offentliga miljöer, övrig industri och bygg. Bolagets ledord är Kvalitet, Hållbarhet och Flexibilitet.

Verksamheten bedrivs i egen ändamålsenlig fastighet belägen i Hjo Industriområde. Fastighetens tomtareal uppgår till 25 574 m², byggnaden omgärdas av plana och asfalterade ytor.

Byggnaden är i gott skick både ut- och invändigt och lokalytan uppgår till totalt 9 260 m², fördelat på Produktions och lageryta om ca: 8 380 m² samt kontor och personalutrymmen om ca: 880 m² .

Kort finansiell historik

Omsättning 65-80 Msek.

Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av bolagets samtliga aktier.

Processen inleds med att intressenter erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling, DD-process etc. Tillträde sker efter överenskommelse.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Götaland
Omsättning 65-80 Msek
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9437

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand