• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Etablerad gymnasieskola - till salu

Beskrivning

Möjlighet att förvärva en verksamhet som bedriver gymnasiesärskola med möjlighet att fortsätta utveckla relaterade verksamheter inom daglig verksamhet (LSS) och fritidsverksamhet (KTT) under samma varumärke.

Verksamhet

Företaget har sedan starten haft en stark tillväxt med god lönsamhet.

Finansiell stabilitet och låg skuldsättningsgrad utan långfristiga och räntebärande skulder.

Marknad

Verksamheten är belägen i Stockholm. Endast kvalificerade intressenter bedöms inför en strukturerad process.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Svealand
Mäklare Kenneth Arnström
Objektnr 9577
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand