• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

IST Fastigheter AB

Beskrivning

Den 1 november 2016 förvärvade Grundbulten 18328 AB samtliga aktier i IST Fastigheter AB och som är lagfaren ägare av fastigheten Hudiksvall Tuna-Fors 4:6 med adress Utängsvägen 1 och 3, 824 34 Hudiksvall.

Henrik Brodin och Kenneth Bengtsson på Svensk FöretagsFörmedling i Sunsdvall & Karlstad var rådgivare i processen.

För frågor om affären kontakta
Henrik Brodin, 070-520 76 24, 
henrik.brodin@sffab.se

Företagsfakta

Geografiskt Norrland
Kommun
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9084
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand