• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Fastighetsbolag i Östersunds kommun till salu

Beskrivning

Svensk FöretagsFörmedling har fått uppdraget att överlåta fastigheterna Brunflo-Änge 3.1, Flottaren 1 och Flottaren 3 i Östersunds kommun.
På fastigheterna finns byggnader av olika karaktär och anpassade för olika ändamål – verkstad/produktion, lager, kontor och förråd.
Den totala lokalarean uppgår till ca. 6 820 m2 och markarealen uppgår till ca. 35 469 m2.
Hyresintäkterna uppgår för närvarande till ca. 2,5 MSEK med ett driftsnetto om ca 1,4 MSEK.
Transaktionen sker genom bolagsöverlåtelse.

Kort finansiell historik

Hyresintäkterna uppgår för närvarande till ca. 2,5 MSEK med ett driftsnetto om ca 1,4 MSEK.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Norrland
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9460
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand