• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Fastighetsbolag med tre fastigheter för tillfälligt boende till salu

Beskrivning

Fastighetsbolag som bl. a. bedrivit verksamhet inom bärhantering och asylboende.
En delägare avser att gå i pension varför man beslutat avyttra bolaget eller fastigheterna var för sig.

Kort finansiell historik

Företaget har bedrivit olika typer av verksamheter i fastigheterna med en total omsättning på ca 20 Mkr (2016), med acceptabel lönsamhet.

Varför är detta en bra investering

Fastigheterna uppfyller alla krav för tillfälligt boende och kan nyttjas för olika typer av verksamheter.


Kontaktpersoner:
Företagsmäklare Håkan Backman, 070-529 28 01, hakan.backman@sffab.se
Reg fastighetsmäklare Peter Öqvist, info@skogochfastighetsbyran.se

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Fastighet
Omsättning 20 000 000 SEK
Resultat 760 000 SEK
Mäklare Håkan Backman
Objektnr 9374
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand