• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Fuhab Fastighetsunderhåll AB

Beskrivning

Den 28 april 2017 förvärvade X-Schakt Holding AB samtliga aktier i Fuhab Fastighetsunderhåll AB. Bolagets verksamhet omfattar markentreprenad samt installationer och service inom VVS. Markentreprenadverksamheten står för ca 80 % av omsättningen och VVS-installationer för ca 20 %. Bolaget utför alla typer av markanläggningsarbeten och kunderna är bl.a. byggföretag, fastighetsbolag samt statliga och kommunala bolag. Fuhab Fastighetsunderhåll AB har sin verksamhet i Sundsvalls kommun.

Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling i Sundsvall var rådgivare i processen.

För mer information om affären, kontakta Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Län
Omsättning ca 30 Msek
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9049
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand