• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Jari Safe AB till salu

Beskrivning

Jari Safe AB är ett av Sveriges ledande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att skydd mot inbrott och skadegörelse. Produkterna utgörs bl.a. av rullgaller, rulljalusier, smidesgaller och kättningavskärmningar.

Bolaget saluför även bl.a. produkter för brandskydd såsom, brandjalusier och brandgardiner.

Fastighet;
Verksamheten bedrivs i egenägd mycket ändamålsenlig fastighet med adress Rydsgatan 2, 543 51 Tibro.
Lokalytan uppgår till totalt 1 786 m², fördelat på Produktions och lageryta om 1 626 m² samt kontor och personalutrymmen om 160 m² .

Marknad

Jari Safe marknad är rikstäckande, både genom egen försäljning samt genom återförsäljare. Bolagets kunder utgörs bl.a. av byggentreprenörer, fastighetsägare och butiksinnehavare.

Kort finansiell historik

Omsättning 25-30 Msek, god lönsamhet.

Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av bolagets samtliga aktier samt fastighet (separat bolag).

Processen inleds med att intressenter erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling, DD-process etc. Tillträde sker efter överenskommelse.

Vänligen respektera att all kontakt rörande objektet sker via ansvarig mäklare.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Götaland
Kommun Tibro
Omsättning 25-30 Msek
Resultat God lönsamhet
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9429
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand