• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

KAFA Konsult- och Försäljnings AB

Beskrivning

Under november månad 2017 förvärvade Daga Invest AB, tillika ägare till Säkerhetsteknik i Örestad AB, inkråmet till Kafa Konsult- och försäljningsservice Aktiebolag (”Kafa”).

Inkråmet bestod i huvudsak av ett mycket detaljerat och väl utvecklat kundregister samt löpande pågående uppdrag som ägaren Anders Andersson bistår i att överlämna till de nya ägarna.
Kafa bildades 1989 och har genom åren sysselsatt mellan tre och sex medarbetare. Man har varit den mindre installationsfirman med det stora bolagets struktur. När Anders strax innan sommaren 2017 ville hitta en lämplig köpare till sitt Kafas inkråm tog han kontakt med Svensk FöretagsFörmedling som i sitt nätverk av köpare snabbt hittade en seriös aktör och kort därefter inleddes en förvärvsprocess med Daga Invest.

”Som säljare var jag mycket mån om att hitta en ny ägare med förmåga att bygga vidare på utveckla  Kafas kundregister. Jag engagerade Svensk FöretagsFörmedling som genom sitt omfattande nätverk av köpare omedelbart tog kontakt med ett flertal seriösa potentiella aktörer. Valet landade till slut på det Malmöbaserade företaget Daga Invest AB (ägare till Säkerhetsteknik i Örestad AB) som genom förvärvet expanderade sin verksamhet i regionen. ”Svensk FöretagsFörmedling agerade mycket professionellt och skyndsamt genom hela processen och jag som säljare kände mig trygg från start till mål, säger Anders Andersson, ägare till Kafa Konsult- och Försäkringsservice AB och tillika säljare av dess inkråm.
”Daga Invest AB skall växa både organiskt samt genom förvärv inom installation och service av säkerhetsrelaterade system. Eftersom vi även tittar på geografisk tillväxt såg vi inkråmet i Kafa som en bra plattform för etablering i Helsingborgsområdet med omnejd. Genom vår nytillsatte platschef kommer vi få mycket nytta av Kafas välstrukturerade och dokumenterade kundregister. Svensk FöretagsFörmedling agerade professionellt, skyndsamt och förstod våra behov fullt ut genom hela förvärvsprocessen”, säger Christer - delägare i Daga Invest AB som i sin tur äger Säkerhetsteknik i Örestad AB.


För ytterligare information kontakta:
Claes Hovstadius, 0761-90 09 97, claes.hovstadius@sffab.se
Michael Christensen, 072-714 41 66, michael.christensen@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Mäklare Claes Hovstadius
Objektnr 9445

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand