• 0
 • 0
 • 0
 • 0

Antal förmedlade
företag

Konsolidering av lönsamma byggbolag med totalt 400 Msek i omsättning

Beskrivning

Fem kvalitativa företag inom byggbranschen erbjuds till försäljning

 • Möjlighet för investerare att förvärva och konsolidera fem kvalitativa bolag inom byggbranschen
 • Total omsättning på drygt 392,3 MSEK och EBITDA 31,4 MSEK (7,9 %) senaste räkenskapsåret (2016)
 • Ledande aktörer på olika geografiska marknader
 • Bolag med lång historik och väl inarbetade verksamheter
 • Stark orderingång under 2017
 • Fortsatt verksamma företagsledare och nyckelpersoner som tryggar lyckade överlåtelser

Verksamhet

Konsoliderat för alla bolag


Heltäckande tjänster inom nybyggnation och renovering av småhus, kontorsbyggnader, lägenheter, lägenhetshus, industribyggnader, skolor, vårdbyggnader, kulturfastigheter etc

Marknad

Geografiska marknader


Stockholm, Dalarna, Småland och Halland

Varför är detta en bra investering

Vi söker en professionell investerare


Bolagen söker i första hand en större professionell investerare som ser potentialen i att förvärva samtliga bolag och därigenom kunna uppnå tillväxt och stordriftsfördelar med en fortsatt konsolidering inom branschen.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Geografiskt Alla
Omsättning Totalt 392 Msek
Resultat EBITDA 31,4 Msek
Mäklare Kenneth Arnström
Objektnr 9353
 • Connecto
 • Prevestor
 • Virksomhedsborsen
 • Wistrand