• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

BAMU AB

Beskrivning

Livihop köper BAMU i Uppsala AB

Livihop AB (publ) ("Livihop") har idag 14 Mars 2018 förvärv av samtliga aktier i BAMU Uppsala AB.

BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun. Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 Msek samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 Msek på årsbasis Motiv till förvärvet BAMU är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av Livihops omsättning och rörelseresultat. Förvärvet av BAMU är strategiskt viktigt och utgör starten på ett nytt verksamhetsområde inom Livihopgruppen, LSS-boenden. Livihop ser det som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen att bredda sig till LSS-boenden. Förvärvet förväntas bidra positivt både verksamhetsmässigt och finansiellt.

- "Förvärvet stärker Livihopgruppen som helhet samt tillför bolaget en ny strategiskt viktig verksamhetsgren inom LSS-boenden. Vi ser fram emot att växa boendeverksamheten i samma takt som vår personliga assistans", kommenterar Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ).

Kort om BAMU;

BAMU Uppsala AB är ett personalägt företag som startade sommaren 2013. BAMU driver i dagsläget 8 boenden i Uppsala kommun. BAMU är ett företag som arbetar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsättningen under 2017 uppgick till cirka 30 Msek. Jan Wiklund på Svensk FöretagsFörmedling i Uppsala var rådgivare i processen.

För ytterligare information kontakta;
Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

Pressmeddelandet finns i nedladdningsbar pdf-fil i rutan till höger.

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Svealand
Omsättning 30 Msek
Mäklare Jan Wiklund
Objektnr 9335
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand