• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Mekanisk verkstadsrörelse med egen fastighet till salu

Beskrivning

Mekanisk verkstadsrörelse med egen fastighet.

Verksamhet

Bolaget erbjuder ett brett tjänsteutbud, verksamheten består bl.a. av tillverkning och reparationer i verkstad samt uppdrag ute hos kund. Certifierade enligt; ISO 3834 samt SS EN 1090.
Verksamheten utgår ifrån en ort i Skaraborg och bedrivs i egenägd flexibel och välbelägen fastighet.

Marknad

Bolaget vänder sig huvudsakligen till industrisektorn. Målgruppen är bred och kundbasen utgörs av allt från små företag till avtal med större aktörer.
Kundupptagningsområdet varierar beroende på verksamhetsgren, kunderna finns både lokalt samt med större geografisk spridning.

Kort finansiell historik

Omsättningsintervall 10-20 Msek, god lönsamhet.
Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av samtliga aktier i målbolaget alternativt dess rörelse/Inkråm samt fastighet.
Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning.
Tillträde efter överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Götaland
Omsättning 10-20 Msek
Resultat Lönsamt
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9578

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand