• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Nordbecks Entreprenad AB

Beskrivning

Den 10 maj 2017 bytte Nordbecks Entreprenad AB ägare. I affären ingick även befintliga fastigheter. Köpare var Erlandsson Holding AB och köpet kompletterar Erlandssons tillväxtstrategi i södra Sverige.

”Eftersom Erlandsson, precis som vi, är ett familjeägt företag, kändes det tryggt att lämna över vårt bolag som drivits av familjen i tre generationer. Svensk FöretagsFörmedling har hanterat processen med stort fokus på att hitta rätt köpare och har agerat både professionellt och strukturerat genom hela processen. Slutprocessen var en positiv upplevelse då vi kände oss trygga både med struktur samt hur köparen agerade”, säger Anders Nordbeck, tidigare majoritetsägare till Nordbecks Entreprenad AB.

Nordbecks Entreprenad AB är ett miljöfokuserat markentreprenadbolag med säte i Lund. Man utför uppdrag och uthyrning av maskiner åt bland annat kommuner, energiverk, större byggföretag och uthyrningscentraler. Bolaget värnar om miljön vilket innebär miljövänliga maskiner enligt EU direktiv, omhändertagande av restprodukter samt principen ”rent bygge”.

Nordbecks Entreprenad AB har under de senaste fem åren omsatt mellan 20-24 miljoner kronor.

Michael Christensen på Svensk FöretagsFörmedling i Malmö/Helsingborg var rådgivare i processen.

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Geografiskt Götaland
Omsättning ca 20 - 24 Msek
Mäklare Michael Edelborg Christensen
Objektnr 8992
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand