• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Nova Industri AB

Beskrivning

Kapitalanskaffning till Nova Industri AB.
Ponto Sverige AB, Tallbacka Invest AB och Expandera i Norrbotten AB går in som nya ägare i Nova Industri AB, tillsammans med tidigare ägaren och VDn Hans Andersson.

Nova Industri AB är ett verkstadsföretag som levererar utrustning och tjänster till bas- och verkstadsindustrin, samt utför reparationer och underhållsarbeten på utrustning i industrin. Verksamhet finns i Kalix, Luleå och Kiruna.

Peter Kieri på Svensk FöretagsFörmedling i Luleå/Umeå kontaktades i maj 2017 av bolagets ägare, för att undersöka möjligheterna till nytt kapital till företaget.

I juli 2017 gjordes en nyemssion där de tre nya delägarna kom in i företaget med nytt kapital. Förutom tidigare huvudägaren Hans Andersson är nu även Ponto Sverige AB, Tallbacka Invest AB och Expandera i Norrbotten AB delägare i Nova Industri AB.

För mer information om emissionen se länk: http://www.affarerinorr.se/nyheter/2017/september/nya-aegare-gaar-in-i-nova/#.WfhHrbpFzcw

För mer information om uppdraget kontakta;
Peter Kieri 070-681 00 80, peter.kieri@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Alla
Mäklare Peter Kieri
Objektnr 9359
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand