• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

SCIM Display AB

Beskrivning

Den 9 december 2016 förvärvade JacobSeger Invest AB samtliga aktier i SCIM Display AB (www.scim.se). SCIM Display utvecklar, tillverkar och säljer ett brett produktprogram för prisinformation och lagermärkning främst till butiker och lageranläggningar.
Bolaget har sin verksamhet i Docksta, Kramfors kommun.

JacobSeger Invest är ett investmentbolag med fokus på att förvärva och vidareutveckla mindre entreprenörsdrivna företag som står inför en generationsväxling. Företrädesvis görs investeringar i företag med en stark produkt och där kompetens inom internationell expansion, produktdifferentiering och digitalisering kan tillföras från de båda ägarna, Roger Jacobsson och Per Segerströms mångåriga industriella erfarenhet.

Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling i Sundsvall var rådgivare i processen.
För mer information om överlåtelsen, kontakta:
Henrik Brodin, 070-520 76 24, henrik.brodin@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Norrland
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9015
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand