• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Svea Assistans KB

Beskrivning

Samtliga andelar i Svea Assistans KB har sålts till Liv Ihop AB.

Svea Assistans KB har en omsättning som uppgår till ca 55 Msek och bedriver verksamhet inom personlig assistans enligt LSS. Bolaget har tillstånd från IVO.
Verksamheten bedrivs från  tre kontor och riktar sig till dem som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS, vilket innefattar samtliga personkretsar inom LSS. Bolaget säte är i Stockholms kommun.

Liv Ihop AB har sedan 2011 tillstånd att bedriva verksamhet inom LSS. Köparens kunder omfattas om lagen av stöd och service till vissa funktionshindrade och innehar beslut om assistansersättning. Liv Ihop AB har även tillstånd att bedriva assistans för barn, ungdomar och vuxna på rikstäckande nivå.

Liv Ihop AB tillträder den 1 september 2017.

Henrik Brodin på Svensk FöretagsFörmedling i Stockholm var rådgivare i processen.

För mer information kontakt;
Henrik Brodin, 070-520 76 24,
henrik.brodin@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Svealand
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9322
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand