• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Toxicon AB

Beskrivning

Under juni månad förmedlade Svensk FöretagsFörmedling överlåtelsen av aktierna samt fastighetsbolag i Toxicon AB respektive Toxicon Fastighet AB till de nya ägarna Mikrolab AB.

Toxicon AB är ett fristående laboratorium med uppdragsverksamhet inom analytisk kemi, ekotoxikologi/toxikologi och marinekologi. Företaget – med kontor och laboratorier utanför Landskrona, erbjuder helhetslösningar till sina kunder.

Toxicon AB omsatte under det senaste räkenskapsåret 2016 drygt 12 miljoner kronor.

Michael Christensen på Svensk FöretagsFörmedling i Malmö var rådgivare i processen.

För frågor kontakta Michael Christensen.

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Omsättning Drygt 12 Msek
Mäklare Michael Edelborg Christensen
Objektnr 8987
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand