• 0
 • 0
 • 0
 • 0

Antal förmedlade
företag

Vattenkraftstationer Södermanland till salu

Beskrivning

Objektet innefattar tre fastigheter, samtliga belägna längs Vingåkersån (Nyköpingsåns vattenavrinningsområde);

 • Vingåker Billsbro Bruk 3:1 -Areal 0,58 ha
  -Taxeringsenhet 720; Elproduktionsenhet, vattenkraftverk.
 • Vingåker Spånga Bruk 1:2 -Areal 2,2 ha (varav 1,1 ha vatten)
  -Taxeringsenhet 720; Elproduktionsenhet, vattenkraftverk.
 • Vingåker Berga Kvarn 2:1
  -areal 0,7 ha (samt vattenfall), obebyggd
  -Taxeringsenhet 499; Industrienhet med värde < 1000 Kr

Verksamhet

Automatiserad och väl underhållen vattenkraftsverksamhet bestående av två kraftstationer belägna på två separata egenägda fastigheter.

Installerad effekt om 150 kW på respektive kraftstation, fallhöjd 4 m samt 6,5 m. Total Snittproduktion under senaste tioårsperioden uppgår till ca; 1 000 MWh per år.


Transaktionen
Transaktionen sker genom köpares förvärv av bolagets aktier (Vingåker Kraft AB) alternativt dess Rörelse/Inkråm inklusive fastigheter. Fastigheterna/enheterna kan eventuell säljas separat.

Processen

Processen inleds med att intressenter, via ansvarig mäklare erhåller mer information om målbolaget/fastigheterna. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Kontaktpersoner

Företagsmäklare Martin Strandell, 076-140 50 01, martin.strandell@sffab.se

Reg Fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson, kenneth.bengtsson@sffab.se

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Svealand
Kommun Vingåker
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9347

Dokument

 • Connecto
 • Prevestor
 • Virksomhedsborsen
 • Wistrand