• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Styrelse

Styrelse 2017/2018

Anders Andersson, Jönköping, Ordförande

Född 1960. Auktoriserad företagsmäklare och Partner, verksam inom Svensk FöretagsFörmedling sedan 2004. Egen företagare under 20 år inom flera olika affärsområden.
anders.andersson@sffab.se

Henrik Brodin, Sundsvall, Ordinarie Ledamot

Född 1964. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling sedan 2005. Mångårig erfarenhet av ledande befattningar och styrelseuppdrag i privata och börsnoterade bolag, bl a inom bemanningsbranschen och bryggeriindustrin.
henrik.brodin@sffab.se

Claes Hovstadius, Malmö, Ordinarie ledamot

Född 1973. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling i Malmö/Helsingborg. Mångårig erfarenhet av befattningar i större börsnoterade bolag, primärt inom telekom- och energibranschen där han arbetat med affärsutveckling inom både inköp och försäljning.
claes.hovstadius@sffab.se

David Hallbäck, Göteborg, Ordinarie Ledamot

Född 1968. Företagsmäklare och Partner, verksam i Svensk FöretagsFörmedling sedan 2006. Utbildad på Handelshögsskolan i Göteborg samt Sjöbefälsutbildning vid Chalmers i Göteborg.
david.hallback@sffab.se

Mikael Levén, Kalmar, Suppelant

Född 1960. Företagsmäklare och Partner och verksam inom Svensk FöretagsFörmedling sedan 2011. 11 års bankerfarenhet varav några år som bankdirektör. Utbildad fastighetsmäklare, Vd i privatägt bolag. Tidigare ordförande i delägt fastighetsbolag. Styrelseuppdrag.
mikael.leven@sffab.se

Kenneth Arnström, Stockholm, Suppleant

Född 1968. Företagsmäklare och Partner och verksam i Svensk FöretagsFörmedling i Stockholm. Mångårig erfarenhet av ledande befattningar i börsnoterade bolag företag såsom Swedish Match, Diageo och Expekt.com.
kenneth.arnstrom@sffab.se

Affärsidé

Svensk FöretagsFörmedling genomför företags- och fastighetsöverlåtelser med bästa resultat för uppdragsgivare i Sverige och Norden. Med kompetenta företagsmäklare, stor erfarenhet, genuint engagemang och brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare.

Verksamhet

En rikstäckande och oberoende partner för företags- och fastighetsöverlåtelser.

Organisation

Ett 30-tal fristående företagsmäklare, i en etablerad organisation från 1979.

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktoriserad Företagsmäklare & Partner

Tel: 073-526 80 00

E-post: anders.andersson@sffab.se


  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand