• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Gävle

Postadress Box 231
801 04  Gävle
Tel 026-457 33 04
Fax 060-15 94 20
Välj kontor
Henrik Brodin

Henrik Brodin

Aukt. Företagsmäklare och delägare

070-520 76 24

henrik.brodin@sffab.se

Jonathan Brodin

Jonathan Brodin

070-996 79 49

jonathan.brodin@sffab.se

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand