• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

18-håls golfbaneanläggning till salu

Beskrivning

Överlåtelse av en etablerad golfbaneanläggning i ett unikt och havsnära läge i Mellansverige.

Fastighetens totala tomtareal uppgår till 717 565 m2 och består av en vacker 18-håls golfbana med tillhörande övningsområden, klubbhus och maskinhall, skog och vattendrag i form av bäckar och dammar samt att det inom området finns grusade vägar och körbanor som nyttjas av både golfklubben och allmänheten.

Befintlig bebyggelse upptar en liten del av den totala markarealen vilket möjliggör exploatering av tomter på fastigheten.

Säljes p.g.a. generationsskifte.

Transaktionen sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget vilket även innefattar delägarskap i driftbolaget.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Alla
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9848
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand