• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Välrenommerad tryckeriverksamhet & reklambyrå i Skaraborg till salu

Beskrivning

Bolaget har ett mycket gott renommé och är känt för sin goda kvalitet, service och leveranssäkerhet Utbudet av produkter och tjänster inom tryck och reklam är brett, bolaget förfogar även över egna produkter.

Verksamhet

Verksamheten är belägen på en ort i Skaraborg och utgår från hyrda ändamålsenliga lokaler i gott skick.

Marknad

Bolaget har en stor och stabil kundbas, där kunderna ofta är återkommande. Kunderna utgörs av såväl små- som medelstora företag, föreningar och kommuner etc.

Bolagets kundupptagningsområde är huvudsakligen aktuell kommun samt angränsande kommuner, dock även kunder med större geografisk spridning.

Kort finansiell historik

Omsättning < 10 MSEK, mycket god lönsamhet.

Transaktionen sker genom köpares förvärv av bolagets Rörelse/Inkråm.

Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Götaland
Omsättning <10 Msek
Resultat God lönsamhet
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9443
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand