• 0
 • 0
 • 0
 • 0

Antal förmedlade
företag

Nischad detalj- och webbhandel med egen fastighet till salu

Beskrivning

Svensk FöretagsFörmedling har uppdraget att överlåta ett lönsamt detalj- och webhandelsföretag med egen fastighet i Umeå.
Ni erbjuds härmed att ta del av information gällande försäljningen och möjligheten att inkomma med ett indikativt bud för förvärv av företaget och/eller fastigheten.

Verksamhet

Verksamheten omfattar försäljning av olika typer av nät och tillbehör till privatpersoner, företag och organisationer.

Kort finansiell historik

Verksamheten uppvisar en positiv omsättnings- och resultatutveckling. Omsättningen 2018 uppgick till närmare 7 Msek.

Varför är detta en bra investering

 • Möjlighet att förvärva en;
  *nischad och lönsam detalj- och webhandel och/eller
  *en affärsfastighet som är i gott skick, ligger i ett bra läge och har utvecklingspotential.
 • Geografisk marknad - Sverige och övriga Norden.
 • Verksamheten grundades 1948 och har ett mycket inarbetat och gott rykte i branschen.
 • Goda expansionsmöjligheter.
 • Handelsverksamheten är flyttbar.

Efter undertecknande och ingivande av nedladdningsbar sekretessförbindelse (NDA) erhålls ytterligare information, i form av ett informationsmemorandum (IM), om objektet.

Kontaktpersoner:
Företagsmäklare & Partner Peter Kieri, 070-681 00 88,  peter.kieri@sffab.se


Reg Fastighetsmäklare Peter Öqvist, 070-269 24 44, peter@skogsochfastighetsbyran.se

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Handel
Geografiskt Norrland
Mäklare Peter Kieri
Objektnr 9591
 • Connecto
 • Prevestor
 • Virksomhedsborsen
 • Wistrand