• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Populär tränings- & friskvårdsanläggning i Mariestad till salu

Beskrivning

Bolaget bedriver ett mycket välrenommerat friskvårdsföretag. Tjänsteutbudet som erbjuds är heltäckande, med allt från en mängd olika träningsformer till rehab.

Verksamhet

Företaget förfogar över en kompetent och engagerad personal med hög servicenivå.
Anläggningen och dess utrustning är modern och väl underhållen.
Verksamheten är belägen i Mariestad och bedrivs i förhyrda ändamålsenliga lokaler.

Marknad

Bolaget har en stor och mycket stabil kundbas, snittåldern på medlemmarna är något högre än branschgenomsnittet. Upptagningsområdet är huvudsakligen privatpersoner och företag i aktuell kommun med omnejd.

Kort finansiell historik

Omsättning ca: 5 MSEK, god lönsamhet.
Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av Bolagets Rörelse/Inkråm.
Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse  erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning.
Tillträde efter överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Län Västra Götalands län
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9788
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand