• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Bolag inom tillverkningsindustrin köpes

Beskrivning

Svensk FöretagsFörmedling har fått i uppdrag att för kunds räkning undersöka möjligheten att förvärva etablerade bolag inom tillverkningsindustrin.  

Förvärvskriterierna är tillverkningsbolag med egen produkt eller varumärke alternativt legotillverkning och en årlig omsättning mellan 25 – 75 MSEK.

Köparen har mångårig erfarenhet med bl.a. internationellt operativt ansvar inom en världsledande verkstadskoncern. 

Genom ett aktivt och engagerat ägarskap vill man skapa ytterligare värdetillväxt genom företagsförvärv i Sverige.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand