• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Byggklar fastighet i Jönköping till salu

Beskrivning

Obebyggd fastighet för byggnation av flerfamiljshus.

För fastigheten Jönköping Flahult 2:328 har Stadsbyggnadskontoret föreslagit ett positivt planbesked för ny detaljplan med byggnation av flerbostadshus. Stadsbyggnadskontoret kommer handlägga ärendet om ny detaljplan under Q3 2019.

Nuvarande fastighetsägare har tagit fram förslag på byggnation av flerbostadshus med tre huskroppar, fyra våningar med souterräng.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Götaland
Kommun Jönköping
Mäklare Anders Andersson
Objektnr 9803

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand