• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Efterfrågad marknadskommunikationsbyrå till salu

Beskrivning

Bolaget har ett mycket gott renommé och stabila kundrelationer med anledning av hög kvalitet på levererade tjänster och produkter. Bolaget erbjuder ett brett tjänsteutbud och förfogar över en mycket  kompetent och lojal personalstyrka.

Marknad

Bolaget står sig starkt på dess geografiska marknad. Verksamheten är belägen i Västra Götaland och utgår från hyrda ändamålsenliga lokaler i gott skick.

Kort finansiell historik

Årsomsättning om cirka 10 Msek


Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget alternativt inkråmsförvärv av verksamheten.


Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av  sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt  process som innebär erhållande av mer specifik  information samt visning/träff med Säljare inför fortsatt förhandling. Tillträde enligt överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Län Västra Götalands län
Omsättning ca 10 Msek
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9842
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand