• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

En reklambyrå sökes

Beskrivning

Ett av Norges största reklamföretag önskar förvärva en svensk reklambyrå i västra Sverige.

Företaget är ett väletablerat familjeföretag som varit verksamt i drygt 20 år. Produktionen är bred och heltäckande inom reklambranschen. Omsättning ca 100 Mkr.

Nu önskar företaget förvärva alternativt erbjuda delägarskap i en väletablerad västsvensk reklambyrå, ( oms 10-15 Mkr), som harspeciell fokus på webdesign, systemutvikling og UX och med medarbetare som också har kompetens inom sociala medier. Har byrån också motsvarande produktionsbredd som Köparen, dvs förmedlar byrån även trycksaker, presentreklam och utställningsmaterial, så är det ytterligare en fördel.

Det förvärvade företaget har en stabil marknadsposition och har goda möjligheter och tillväxtförmåga med en köpare, som har intresse och potential att utveckla det vidare och som kanske också ser en större marknadsposition, synergieffekter och samordningsvinster med detta förvärv.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch IT/Media/Telekom
Län
Mäklare Lennart Skarsjö
Objektnr 9763
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand