• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Fastighet i Hallstahammar till salu

Beskrivning

Fastighet i Hallstahammar Centrum till salu.

Tomtareal för fastigheten 867 m².
På fastigheten finns 1 byggnad uppförd med en total lokalyta på ca 640 m².

Byggnaden inrymmer butik och verkstad för cykelförsäljning.

Hyresintäkt 300.000 kr kallhyra.

Kort finansiell historik

Hyresintäkter 700 kr/ m2
DoU-kostnader 250 kr/ m2
Hyresintäkt 300.000 kr kallhyra.
Hyreslängd kvar 3 år med option på förlängning på 2 år.

Varför är detta en bra investering

Byggnadens yttre och inre skick bedöms som gott. Lokalytorna håller en bra standard och bedöms vara flexibla i sin utformning och kan enkelt anpassas till ändrad användning och verksamhet inom handel. Inga direkta och nära förestående investeringsbehov har identifierats.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Svealand
Kommun Hallstahammar
Mäklare Jan Wiklund
Objektnr 9229
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand