• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Fastighet med stor tomtareal i Umeå kommun till salu

Beskrivning

Möjlighet att förvärva en fastighet (Umeå Hörneå 8:865) med stor tomtareal (112 386 m2).

Idag bedrivs trafiksäkerhetsutbildning på området men den stora fastigheten har potential att nyttjas till många andra verksamheter. Intressenter med andra planer än fortsatt drift av nuvarande verksamhet är därför välkomna att anmäla sitt intresse.


Kontaktpersoner:

Företagsmäklare & Partner Peter Kieri, 070-681 00 88,  peter.kieri@sffab.se

Reg Fastighetsmäklare Peter Öqvist, 070-269 24 44, peter@skogsochfastighetsbyran.seTipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Norrland
Mäklare Peter Kieri
Objektnr 9801
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand