• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Gislövs Spolbilar AB förvärvas av den regionala aktören VA Gruppen

Beskrivning

Gislövs Spolbilar - ledande aktör på Österlen inom sin nisch - förvärvas av den regionala aktören VA Gruppen som nu stärker sin närvaro och möjlighet till tillväxt.

Gislövs Spolbilar har utvecklats och byggts upp av tidigare ägare Andras Löfquist. Bolaget har sin bas i sydöstra Skåne och har under femton års tid levererat tjänster till privata och publika kunder inom avloppsfilmning, spolning och torrsugning. Verksamheten omfattar sex anställda och lika många bilar. Bolaget har växt stabilt och omsätter idag drygt 10MSEK med en EBITDA nivå på strax under 3MSEK.

Andreas går nu in i den nya koncernen där han blir en nyckelperson i VA Gruppens regionala utveckling, något som varit mycket viktigt för både köpare och säljare.

Uttalande från Andreas Lövquist, tidigare ägare till Gislövs Spolbilar:

”Upplägget med VA Gruppen passar mig väldigt väl. Dels har vi samma värderingar och syn på hur vår gemensamma affär skall drivas och dels har både jag och mina anställda hamnat i ett sammanhang där vi kan växa och utvecklas.

Processen har drivits mycket professionellt, från start till mål. Innan vi påbörjade försäljningen gick Svensk FöretagsFörmedling igenom process, tidplan och strategi på ett begripligt och strukturerat sätt. Även om det var hög aktivitet från början drev mina rådgivare processen på ett sätt som gjorde att jag hade möjlighet att fullt ut fokusera på den dagliga driften. Alla intressenter var relevanta vilket tyder på ett bra nätverk och gediget förarbete. Buden var till innehållet olika men översattes av Svensk FöretagsFörmedling på ett tydligt sätt vilket underlättade min beslutsprocess. När jag sedan valde vem jag ville gå i mål med skötte SFF all datarumshantering, dokumentation och avtalsförhandling så att jag kunde känna mig trygg när väl tillträdet genomfördes.”


Uttalande från Per Jönsson, VD och ägare i VA Gruppen:

”Vi har nu tack vare förvärvet av Gislövs Spolbilar har vi stärkt vår position på Österlen. Den geografiska placeringen har stor betydelse i vår satsning. Idag finns vi i Höör, Södra Sandby, Vellinge, Skurup, Tomelilla, på Öland och i Trelleborg, med Gislöv och Österlen blir vi ännu starkare!

VA Gruppen vill hälsa Andreas med personal varmt välkomna och vi hoppas att Gislövs Spolbilars kunder skall upptäcka all styrka VA Gruppen står för.

Vi vill även lyfta fram Svensk FöretagsFörmedling som på ett skyndsamt och strukturerat sätt drivit processen framåt. Dialogen har varit mycket konstruktiv vilket underlättat vår beslutsprocess. De har även samarbetat väl med våra egna rådgivare”


Uttalande från Jenny Citré, ansvarig projektledare på Svensk FöretagsFörmedling:

”Att hitta nya passande ägare till redan välskötta bolag är en nyckelfaktor i vårt arbete. När vårt arbete dessutom bidrar till ökad regional tillväxt känns det extra intressant. Det har varit roligt och givande men samtidigt ett stort ansvar att driva processen åt Andreas, dels för att han skall kunna hitta ett nytt sammanhang inom en bransch som han kan väl men även för att bolaget skall kunna fortsätta växa och utvecklas.”

För mer information om försäljningen vänligen kontakta:
jenny.citre@sffab.se, 0722-009190   claes.hovstadius@sffab.se, 0761-900997       

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Götaland
Mäklare Jenny Citré
Objektnr 9849

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand