• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Handelsaktör med stabilt produktutbud till salu

Beskrivning

Bolaget bedriver, bl.a. under egna starka varumärken, import och försäljning (B2B) av populära och över tid stabila konsumentartiklar. Företaget är även marknadsledande med produkt till kontor, industri och offentlig miljö.

Verksamhet

Verksamheten som vid önskemål är flyttbar, bedrivs idag på ett resurseffektivt sätt från ort i Skaraborg i ändamålsenliga lokaler.

Marknad

Bolaget har ett gott renommé och en mycket stabil kundbas. Bolagets nuvarande marknad är huvudsakligen Sverige samt en mindre del på export. Kunderna utgörs av större aktörer inom detaljhandel, fackhandel och andra kedjeanslutna verksamheter.

För rätt köpare bedöms möjligheterna till expansion vara mycket goda, är köparen en befintlig aktör med tangerande verksamhet kan goda synergieffekter uppnås.

Kort finansiell historik

Omsättningsintervall 10-15 MSEK, god lönsamhet.


Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av Bolagets Rörelse/Inkråm alternativt samtliga aktier i målbolaget.


Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse  erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Handel
Geografiskt Götaland
Omsättning 10-15 MSEK
Mäklare Martin Strandell
Objektnr 9755

Dokument

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand