• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Hotellföretag Stockholm köpes

Beskrivning

Vi söker för kunds räkning hotell beläget i centrala Stockholm.

Köparen är en privat och ägarledd väl etablerad och mycket lönsam koncern inom hotellbranschen. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap och som nu vill skapa ytterligare värdetillväxt genom förvärv av hotell i Sverige.

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9029
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand