• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Legotillverkaren Jarmyrs Rundslip & Mekaniska AB får ny ägare i Erden Invest AB

Beskrivning

Jarmyrs rundslip är en mekanisk verkstadsindustri med legotillverkning i stål, rostfritt och aluminium för kunder med höga krav på precision och slutkvalitet. Verksamheten bedrivs i Motala sedan 1969 och omsätter idag ca 25 Msek med 16 anställda.

Uttalande från Richard Jarmyr och Monika Karlsson, tidigare ägare av Jarmyrs Rundslip:

”Vi är glada att Jarmyrs drivs vidare i samma anda och kommer att förvaltas och vidareutvecklas på bästa sätt. Extra roligt att det blev en lokal aktör med anknytning till orten. Svensk Företagsförmedling har hjälpt oss från start till mål och drivit hela processen på ett professionellt sätt.”

Uttalande från Stefan Erdenstam ägare av Jarmyrs Rundslip:

”Jag har letat en längre tid efter rätt bolag att förvärva, därför är jag mycket glad och nöjd över att ha förvärvat Jarmyrs Rundslip & Mekaniska AB. Det är ett mycket välskött bolag med hög kompetens och med en stark marknadsposition inom sin nisch i regionen. Jag ser fram emot att nu få möjligheten att vidareutveckla detta fina bolag.”

För ytterligare information kontakta Andreas Lindholm på Svensk FöretagsFörmedling: 070-551 69 11, andreas.lindholm@sffab.se

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Götaland
Mäklare Andreas Lindholm
Objektnr 9815
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand