• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Ledar- & Projekthantering i Sverige AB får ny majoritetsägare och har siktet inställt på tillväxt

Beskrivning

Ledar- & Projekthantering i Sverige AB bedriver utbildning inom ledarskap och projektledning. Företaget jobbar med fokus på en helhetslösning för att få effektiva projektorganisationer.  

Företaget har byggts upp och utvecklats av Anders Johnsson och Anita Krantz. De kommer att vara kvar som minoritetsägare och kommer vara viktiga i bolagets fortsatta tillväxtresa, något som varit mycket viktigt för både köpare och säljare. Köparen, Karwed Sweden AB, ser bl a framtidsutsikter i den rådande starka marknadstrenden med effektiva organisationer, fortsatt utveckling av online-utbildningar, ökning i antal avtalskunder, nya geografiska marknader och fortsatt starka samarbeten.  

Uttalande från Karwed Sweden AB:
”Genom förvärvet av majoritetsposten i Ledar- & Projekthantering i Sverige AB har vi tagit steget in i utbildningsbranschen. Vi ser fram emot att tillsammans med grundarna Anders och Anita, vidareutveckla bolaget och skapa tillväxt.  

Svensk FöretagsFörmedling har på ett smidigt, skyndsamt och strukturerat sätt drivit processen framåt. Dialogen har varit mycket konstruktiv vilket underlättat vår beslutsprocess och jag är väldigt nöjd.”

Uttalande från ansvarig transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling:
”Med ett välskött bolag och med ett stort strukturkapital skapades goda förutsättningar för en lyckad affär. Denna transaktion handlade om att finna en ny ägare som tillsammans med nuvarande ägare ska fortsätta att utveckla bolaget. Vid val av köpare var det viktigt att parterna hade samma värderingar och syn på hur det gemensamma företaget skall drivas och utvecklas. Jag ser fram emot att följa deras gemensamma tillväxtresa.”  

För mer information om försäljningen vänligen kontakta:
Jenny Citré
jenny.citre@sffab.se         
0722-009190    

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Götaland
Omsättning ca 8 Msek
Mäklare Jenny Citré
Objektnr 9867
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand