• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Managementkonsultföretag till salu

Beskrivning

Inarbetat och lönsamt management-konsultföretag i Mellansverige. Verksamheten består i huvudsak av verksamhets- och organisationsutveckling, chef- och ledningsutveckling samt utveckling av arbetsgrupper och företagskulturer. Bolagets kunder är kommuner, statlig förvaltning, landsting och näringslivet.

Säte och verksamhet i Mellansverige.

Förhyrda lokaler.

Verksamhet

Bolagets kunder är kommuner, statlig förvaltning, landsting och näringslivet.


Kort finansiell historik

Årsomsättning om ca 16 Msek med lönsamhet och fortsatt tillväxt.

Varför är detta en bra investering

•Möjlighet att förvärva ett lönsamt, expansivt och väletablerat managementkonsultföretag.

•Bolaget har viktiga ramavtal.

•Bolaget har ett flertal löpande avropsavtal där avropstiden sträcker sig mellan 6 till 36 månader framåt i tiden.

•Bolaget vinner sina avtal genom mycket bra referenscase, starka CV:n och bra personliga referenser.

•Bolaget förfogar över en kompetent och lojal personalstyrka.

•Bolaget har ett gott rykte inom branschen med värdefulla och upparbetade kundrelationer på högsta ledningsnivå.

•Ägarna bedömer att det finns mycket goda möjligheter, för rätt köpare, till fortsatt geografisk expansion för Bolaget.

•Ägarna kan vara en köpare behjälplig med verksamheten under en övergångsperiod.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Geografiskt Alla
Omsättning ca 16 Msek
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9839
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand