• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

P.A.R.K i Syd AB förvärvas av Green Landscaping Group AB

Beskrivning

Kvalitetsleverantören inom projektering och finplanering av grönytor P.A.R.K i Syd AB förvärvas av Green Landscaping Group AB (publ)

PARK i Syd AB, som grundades 2008 av Thomas Nilsson och Håkan Åkesson, bedriver projektering samt finplanering av utemiljöer med i huvudsak allmännyttiga bostadsbolag, kommuner och Brf:er som kunder. Ägarna har en lång och gedigen bakgrund inom branschen.

Bolaget har 13 anställda och omsatte cirka 30 mkr under räkenskapsåret 2019.

Svensk FöretagsFörmedling har agerat rådgivare åt säljarna, från start till mål och med ett helhetsansvar.

Så här uttalar sig parterna:

”När vi väl beslutat att sälja P.A.R.K ville vi att processen drevs strukturerat, professionellt och av naturliga skäl under strikt sekretess. Vi ville hitta en ny ägare med förmåga att utveckla bolaget och som samtidigt såg värdet i bolagets erfarenhet, kompetens och renommé på marknaden. Valet på rådgivare föll därför på Svensk FöretagsFörmedling eftersom vi kände störst förtroende för deras företrädare och deras förmåga att nå fram till relevanta intressenter. Vi prioriterade även en partner som tog ett helhetsansvar. Med facit i hand är vi mycket nöjda med utfallet och vi upplever att våra önskemål har blivit uppfyllda, både vad gäller kommersiella villkor men även beträffande våra fortsatta roller. Samtidigt känner att vi har haft full kontroll genom processen, mycket tack vare en tät och transparent dialog. Vi rekommenderar gärna Svensk FöretagsFörmedling för de som befinner sig i säljtankar” säger Thomas Nilsson, tidigare ägare i P.A.R.K i Syd AB.

”Vidare ser vi fram emot att bli en del av Green Landscaping-koncernen och skapa värde för såväl koncernen som våra kunder och medarbetare. Det bolag vi grundade kommer drivas vidare under sitt eget starka varumärke och fortsätta leverera de tjänster vi alltid gjort med hög kundnytta för nuvarande och kommande kunder”, säger Thomas och Håkan, ägare och grundare av Park i Syd AB.

”P.A.R.K i Syd AB är det snabbväxande bolaget med det större tänket. Kravställningen från Thomas och Håkan har varit tydlig – de ville hitta en ägare med förmåga att ytterligare stärka bolaget och dess utveckling. Ägarnas kompetens och strukturen i bolaget har varit en viktig faktor i processen och i dialogen med köparen och dess rådgivare. Processen har dessutom präglats och framåtanda och positivism”, säger Claes Hovstadius, projektledare i försäljningen delägare på Malmökontoret.

För mer information om försäljningen vänligen kontakta:

Claes.hovstadius@sffab.se eller

0761-900997

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Län -ospecificerad-
Omsättning
Resultat
Mäklare Claes Hovstadius
Objektnr 9766
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand