• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Specialiserat bolag inom byggsektorn med stark tillväxt till salu

Beskrivning

Verksamhet
Bolaget är specialiserat på ROT-projekt inom fler bostadshus.

Ekonomi
Omsättningen är baserad på utfall och inneliggande orderstock samt prognos för 2020 23MSEK, 2021 39MSEK och 2022 53MSEK, med god vinst. Även historiskt har bolaget haft en god lönsamhet. Skuldfritt.

Transaktionen
Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget alternativt inkråmsförvärv av verksamheten.

Processen
Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.
Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Geografiskt Alla
Mäklare Peter Granborn
Objektnr 9953

Dokument

Peter Granborn

Peter Granborn

Företagsmäklare

Tel: 070-545 65 65

E-post: peter.granborn@sffab.se

Kontor: Ronneby, Växjö


> Visa mäklarens andra objekt

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand