• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Specialsnickeri med industriell inriktning till salu

Beskrivning

Ett träförädlingsföretag som har genomgått en kraftfull förändring och som därefter har visat en stark resultatutveckling. Under senaste året har betydelsefulla investeringar genomförts.

Verksamhet

Specialsnickeri med industriell inriktning.
Fräsch maskinpark med hög kapacitet.

Marknad

Marknaden är nationell, med tyngdpunkt på norra Sverige.

Kort finansiell historik

Företaget hade en acceptabel utveckling under 2014. 2015 påverkades man mycket negativt av en indirekt reklamation via en kund. 2016 och 2017 hade man en bra utveckling och beslöt att genomföra en större investering 2018 vilket påverkade resultatet. 2019 ser mycket bra ut.

Varför är detta en bra investering

Företaget är väletablerat med en stabil kundkrets.
Företaget har uppvisat lönsamhet under senaste åren och har utvecklat mycket starka kundrelationer.
Företaget har en delvis helt ny och väl fungerande maskinpark.
Goda möjligheter att utveckla befintliga och nya affärsområden.
Egen fastighet med stora lokaler.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Tillverkning
Geografiskt Norrland
Mäklare Håkan Backman
Objektnr 9585
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand