• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Teknikkonsultbolaget Licab AB blir en del av Solwers-koncernen

Beskrivning

Licab AB och Solwers meddelar att Licab från och med 20 augusti 2020 blir en del av Solwerskoncernen.

Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsultbranschen och byggbranschen. I och med inträdet i Solwers-koncernen stärker Licab sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att fortsätta växa. Licab har idag 62 anställda med kontor på fem orter i Norrbotten och ett i Stockholm. Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten. Licab fortsätter att vara Licab och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Solwers-koncernen består av företag inom olika delar av byggbranschen och den tekniska
konsultbranschen. Huvuddelen av Solwers koncernföretag finns i Finland men expansionen har sedan 2019 börjat även i Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka kompetens och drivs oberoende under sina egna namn. Solwers verksamhetsmodell kombinerar respektive företags kompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever kvar.

-    Licab blir vårt tredje förvärv i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion. Vi tror på att dotterbolagens egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan Nyström.

-    Den verksamhetsmodell Solwers driver är precis på det sätt vi vill jobba med Licab. Vi ska fortsätta vara Licab med allt vad det innebär men tillsammans med Solwers blir vi starkare och får ännu mer kompetens och möjligheter att utveckla oss för att vara med och tampas om de riktigt stora kontrakten, säger Licabs grundare och ägare Peder Selberg och Andreas Andersson.

I och med att Licab förvärvas av Solwers går samtidigt Licabs ägare Peder Selberg och Andreas Andersson in som delägare i Solwers.

För mer information om överlåtelsen, kontakta:
Peter Kieri (Partner, Svensk FöretagsFörmedling) som var transaktionsrådgivare i överlåtelseprocessen.
peter.kieri@sffab.se
070-681 00 88

Företagsfakta

Bransch Tjänster/Service
Mäklare Peter Kieri
Objektnr 9881
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand