• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Tjänsteföretag inom VVS som verkar i känsliga miljöer till salu

Beskrivning

Företaget är högt specialiserat på svets och rördragning i rena miljöer, exempelvis inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, kärnkraftsindustrin och annan känslig industri.

Kort finansiell historik

Företaget omsätter stabilt ca 50 Msek och har en justerad vinst på ca 8-9%.

Varför är detta en bra investering

-Bolaget har ett gott rykte inom branschen med värdefulla samarbeten och upparbetade kundrelationer.

-Ägarna bedömer att det finns mycket goda möjligheter, för rätt köpare, till fortsatt geografisk expansion för Bolaget.

-Bolaget har en välfungerande Kultur och Kvalitetssäkringsprocess.

- Bolaget förfogar över en kompetent och lojal personalstyrka.

-Flera av ägarna kommer finnas med under en längre tid för att hjälpa köparen att ta över kompetensen och kunderna.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Geografiskt Svealand
Omsättning ca 50 Msek
Mäklare Jan Wiklund
Objektnr 9847
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand