• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Uthyrningsföretag inom markentreprenad till salu

Beskrivning

Överlåtelse av ett inarbetat markentreprenadföretag med en verksamhet som grundades i slutet av 1960-talet och med en årlig omsättning på ca. 20 MSEK, beläget i södra Norrland.

Bolaget är delägare i ett förmedlingsföretag som i sin tur förmedlar arbeten till Bolaget via stora byggbolag, kommuner och landsting.    

En modern maskinpark med bandgrävare, hjulgrävare, dumprar, grusbilar m.m.

Egen industrifastighet med en lokalarea (LOA) om ca. 1 400 kvm och markareal om ca. 11 000 kvm.

Stabila och återkommande kunder.

Ägarna bedömer att det finns goda möjligheter för fortsatt stark tillväxt.

Bolaget förfogar över en kompetent och lojal personalstyrka.

Ägarna erbjuder sig att vara en köpare behjälplig med verksamheten under en övergångsperiod för att säkerställa en lyckad överlåtelse.

Säljes p.g.a. generationsskifte. 

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Bransch Bygg och entreprenad
Geografiskt Norrland
Omsättning ca 20 MSEK
Mäklare Henrik Brodin
Objektnr 9779
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand