• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Vårdfastighet till salu

Beskrivning

Vårdfastighet med häst verksamhet belägen en timme från Göteborg.

Ett större vårdföretag driver HVB verksamhet på gården och hyr flera lokaler jämte den stora mangårdsbyggnaden och har tecknat ett långt hyresavtal som löper under ytterligare 8 år.

Hästverksamheten som innefattar bl.a. travbanor och 30 stallplatser drivs idag på sparlåga. Totalt är fastigheten på ca 70 hektar med åkermark, betesmark och skog.

Kort finansiell historik

Årliga hyresintäkter från vårfastigheten är ca 2,4 Msek. Hyresgästen står för det mesta av drift och underhåll avseende vårddelen.

Objektet innehåller sekretesskyddat innehåll, ta därför kontakt med objektets kontaktperson för att få en fullständig beskrivning

Tipsa Prenumerera Nyhetsmail

Intresserad av detta objekt?

Företagsfakta

Geografiskt Götaland
Mäklare Per Nilsson
Objektnr 9910
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand