• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Westhill Group förvärvar HVB fastighet i Värmland

Beskrivning

Villbergagruppen AB med HVB-hem, LSS-boende, Stödboende och Grundskola, säljer fastigheten i Ekshärad. Läs mer om Villbergagruppen på www.villbergagruppen.se.

Inom Westhill Gruppen finns Westhill Care och Kiron Care. Nu startar Kiron Care upp verksamhet i Värmland inom familjehemsvård. Kiron Care arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och tar emot placeringar enligt SoL, LVU och LVM. Målgruppen är barn/ungdomar, unga vuxna/vuxna samt barn och förälder där behovet är placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser. Familjehem finns geografiskt främst i Mellansverige.

Transaktionsrådgivare vid överlåtelsen Katarina Ikonen. För frågor kontakta Katarina tel

0708-50 86 15 eller katarina.ikonen@sffab.se


I samarbete med Reg.Fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson

Företagsfakta

Geografiskt Svealand
Mäklare Katarina Ikonen
Objektnr 9935
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand