• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Affär

VVS Byrån i Växjö AB är sålt

Svensk FöretagsFörmedling i Växjö fick i uppdrag av ägaren att arbeta för att finna en lämplig köpare till företaget. Ägaren hade klara önskemål om att vi skulle söka efter en köpare som kunde driva och utveckla den befintliga verksamheten vidare från Växjö.

Efter en tids förhandlingar slöts avtal med större aktör i branschen. Verksamheten skall slås samman med köparens befintliga verksamhet och säljaren kommer att bli ansvarig för denna sammanslagna verksamhet.

Conny Hermansson på Svensk FöretagsFörmedling i Växjö var ansvarig för processen.

2016-01-27

Affär
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand