• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Ägarskifte en komplicerad historia

April 2014

Att köpa eller sälja ett företag grundar sig nästan alltid på ett ganska komplext beslut.

Se länk med fördjupad information från Almia Värmlands hemsida nedan.

http://www.almi.se/Varmland/Aktuellt/Agarskifte-en-komplicerad-historia/

2015-06-10

Ägarskifte en komplicerad historia
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand