• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Agro Maskin

Genomförd affär!

Staffare AB förvärvar Agro Maskin AB

Under förra veckan förvärvade Staffare AB (omsättning 750 Msk) Agro Maskin i Uppsala AB (omsättning 90 Msk). Förvärvet av bolagen är ett viktigt steg i utvecklingen för Staffare AB.

- Vi ser en otrolig potential i förvärvet, dels för att vi redan är aktiva i området med Huddig grävlastare och kan stärka den positionen ytterligare med egen serviceverkstad, samt att vi breddar vårt utbud i Uppsala och norra Stockholm med produkter inom lantbruk, park och förvaltning. Med den kompetens och erfarenhet personalen i Uppsala innehar så ser vi mycket positivt på denna satsning, och vi har alla något att lära av varandra vilket vi ser kommer gynna våra kunder, säger Lars Staffare vd Staffare AB.

Agro-Maskin med Maskinservice i Uppsala är en välkänd aktör inom lantbruksbranschen i Uppsala och norra Stockholm med många år inom branschen.

- Överlåtelsen till Staffare AB, ett företag som vi väl känner till, har största förtroende för, och som vi samarbetat med i många år som servicelämnare på Huddig grävlastare, kommer utan tvekan att gagna såväl kunder som medarbetare och leverantörer. Dessutom stärks företagens positioner på marknaden ytterligare genom utökad kompetens och tillförda resurser. Till detta bidrar också starkt att företagen representerar till stor del samma agenturer samt arbetar efter liknande företagsfilosofier och värdegrunder, säger Jan Andersson, VD Agro Maskin och Maskinservice AB.

Rådgivare under affären var Jan Wiklund på SFF. För mer information, kontakta:

Jan Wiklund, 073-322 75 00, jan.wiklund@sffab.se

2018-12-07

Agro Maskin
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand