• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Allderma AB köps av privatpersoner med stort branschkunnande

Genomförd affär.

Allderma AB köps av privatpersoner med stor branschkunnande

Allderma AB är ett health science-bolag som marknadsför och distribuerar produkter inom terapiområdet hud med ett läkemedel. Den största produkten är vårtmedlet Trans-Ver-Sal, samt ett antal medicintekniska läkemedelsnära produkter. 

Branschen lockar många, och intresset för bolaget var därför stort. Allderma AB har en stark bas inom området, och speciellt starka inom behandling av vårtor. Bolaget har även en stor utvecklingspotential, vilket köparna ser och beaktade under förhandlingen. Både köpare och säljare var mån om att nyckelpersonal följer med vilket också föll sig naturligt när framtidsplanerna utstakades. 

"Med svensk FöretagsFörmedling som förmedlare har vi som köpare blivit bemötta på ett seriöst, transparent och professionellt sätt vilket i sin tur har underlättat vår beslutsprocess", säger de nya ägarna av Allderma AB. 

"Svensk FöretagsFörmedling skötte försäljningsprocessen från start till mål. Alltgenom höll de ihop alla lösa trådar och skötte processen professionellt så att den alltid drevs framåt. De fungerade också som ett bra bollplank under hela processen vilket var viktigt för mig som säljare. Mitt slutgiltiga val av köpare föll på ett företag som gav oss en fortsatt gynnsam utveckling och som vill driva företaget vidare i kombination med bästa bud", säger Hans Svartholm, tidigare ägare av Allderma. 

Köparen av Allderma AB är privatpersoner med en stor kunskap inom branschen, och de tillträdde verksamheten 2020-01-31. 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Nilsson
031-780 20 81
per.nilsson@sffab.se

2020-03-25

Allderma AB köps av privatpersoner med stort branschkunnande
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand