• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Bergkvarabuss AB förvärvar Fårbobuss AB

Genomförd affär

Bergkvarabuss AB förvärvar Fårbobuss AB

Fårbobuss AB sysselsätter totalt 20 medarbetare, äger 6 bussar och omsätter drygt 28 MSEK (2018). Inga personalförändringar sker i samband med förvärvet.
 
”Fårbobuss är ett fint och välskött bolag som kommer att komplettera vår verksamhet väl. Varumärket Fårbobuss kommer att leva vidare och vi ser fram emot att få vara med i den fortsatta utvecklingen av verksamheten framåt” säger Per Thorsell, VD, Bergkvarabuss.
 
"Bergkvarabuss är ett stort och spännande företag med tydliga kopplingar till vår nuvarande verksamhet i framförallt Oskarshamn- och Kalmarregionen. Bergkvarabuss kommer att kunna tillföra resurser som fortsatt kommer att hjälpa Fårbobuss framåt i utvecklingen" säger Mats Svensson, ägare och VD till Fårbobuss AB.
 
Bergkvarabuss AB/Mekka Traffic AB
Bergkvarabuss AB ingår i koncernen Mekka Traffic AB, där även Ölvemarks Holiday, Scandorama, Traveller Buss AB och BK Buss AB m.fl. ingår. Företaget är delägare i det danska företaget Anchersen A/S samt det norska bolaget Busscharter.no AS. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 2,7 miljarder kronor och är ett av Sveriges största bussföretag med en modern fordonspark bestående av ca 1200 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 2000 årsanställda.
 
Fårbobuss AB
Fårbobuss AB är ett av Sveriges äldsta busstrafikföretag, grundat 1923, med försäljning och administration i Oskarshamn och bussdepå norr om Oskarshamn. Bolaget är en stor leverantör till Viking Lines kryssningsfartyg i Stockholm. I reseverksamheten ingår även charterresor med buss till bland annat destinationer runt Östersjön och Europa.

För mer information om affären, kontakta: Conny Hermansson, conny.hermansson@sffab.se, 070 513 90 00

2019-12-20

Bergkvarabuss AB förvärvar Fårbobuss AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand