• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Bruzahem AB och Reveljen Fastighets AB förvärvas av Tetron Group AB

Genomförd affär

Bruzahem AB och Reveljen Fastighets AB förvärvas av Tetron Group AB

Prosperus i Sverige AB och Kyllenbeck Associated AB har nu sålt bolagen Bruzahem AB och Reveljen Fastighets AB till Testron Group AB, som ägs av Anders Wiksten från Stockholm.

194 intressenter anmälde sitt intresse för bolagen, och det slutade med att affären utökades med ett antal hus i Eksjö och att en budgivning startade.

Ansvarig mäklare under affären var Svensk FöretagsFörmedlings Mikael Levén på Kalmarkontoret. ”En spännande affär då det i första skedet var 14 fastigheter med 182 lägenheter på mindre orter utanför Eksjö kommun, Jönnköping. Trots att det handlade om många fastigheter med få lägenheter per hus hade säljaren i detta fall en oerhörd ordning och reda på allt, vilket gjorde det behagligt för mig att som mäklare att redovisa all historia och exakta drift- och underhållskostnader.

194 intressenter anmälde sitt intresse för bolagen, och det slutade med att affären utökades med ett antal hus i Eksjö och att en budgivning startade.

Mikael Levén fortsätter; ”Strax innan parterna skulle skriva på avtalen brann det ordentligt i ett av de centrala husen i Eksjö. 11 hyresgäster blev tillfälligt utan boende, men tack och lov kom ingen till skada under branden. Trots branden avslutades affären som planerat, om än med en viss fördröjning då huset kommer att rivas.”

Bolagen kommer drivas vidare i samma anda som säljaren haft.

Kontakta ansvarig mäklare Mikael Levén för mer information: mikal.leven@sffab.se

2019-10-01

Bruzahem AB och Reveljen Fastighets AB förvärvas av Tetron Group AB
  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand